Công ty ESG Global cần mua 10 tấn bắp luộc đông lạnh , xuất khẩu thị trường Hàn Quốc, đã thanh trùng, hút chân không, đông lạnh nguyên trái, 1 bịch khoảng 2 trái . Nhờ quý doanh nghiệp liên hệ  0348865887 gặp Huỳnh Huy