Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công nghiệp (Trung tâm) hỗ trợ 50% kinh phí cho mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sàn thương mại điện tử quốc tế HKTDC.

Sàn HKTDC hỗ trợ đào tạo sử dụng và Văn phòng đại diện HKTDC tại Việt Nam hỗ trợ phiên dịch miễn phí.

Số lượng được hỗ trợ: 10 doanh nghiệp

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023.

Trung tâm tuyên truyền phổ biến thông tin hỗ trợ đến các doanh nghiệp và hiệp hội trong tỉnh, làm đầu mối gian hàng chung của tỉnh trên Sàn HKTDC.

  • nghiệp ký kết hợp đồng với Sàn HKTDC và nhận bàn giao tài khoản.

Sàn HKTDC cung cấp hóa đơn cho từng doanh nghiệp

Trung tâm ký hợp đồng hỗ trợ 50% chi phí mà doanh nghiệp đã thanh toán với Sàn HKTDC.

Đào tạo hướng dẫn sử dụng hình thức trực tuyến, Văn phòng đại diện HKTDC tại Việt Nam hỗ trợ phiên dịch.