Anh Tân địa chỉ : Tổ 2 khu phố Tân Bình Tân Hiệp Bình Dương , Cần mua 2 tấn cổ gà, 1 tấn MDM . Quý doanh nghiệp nhu cầu cung cấp liên hệ 0901676383 gặp Tân . Mua hàng theo đợt