Sản lượng: 300-500kg/1 tháng

 

*CHỈ TIÊU CẢM QUAN 
 - đã lọc bỏ hạt, không tạp chất.
- Màu sắc:  tự nhiên của nước cốt chanh dây.
- Vị: không có vị lạ
- Không xử lý bằng hóa chất, không chất bảo quản, không phụ gia,…
- Quy cách đóng gói 20-25kg/bao, đóng trong thùng xốp (hoặc theo quy cách NCC)
- Dạng đóng gói: cấp đông.

*HỒ SƠ :
1. Kết quả kiểm nghiệm: phù hợp với nhóm nghành còn hiệu lực trong thời gian 12 tháng
2. Kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: theo thông tư Số: 50/2016/TT-BYT ban hành ngày 30/12/2016 từ các phòng kiểm nghiệm được công nhận ISO 17025. Đối với các nguyên liệu xuất khẩu thì đáp ứng yêu cầu của thị trường gói 1076 chất theo yêu cầu của Nhật Bản còn hiệu lực trong thời gian 12 tháng
3. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc các chứng nhận như GMP, HACCP, ISO, FSSC, BRC…tương ứng còn hiệu lực
4. Chứng nhận HACCP/ ISO/ FSSC, BRC… (nếu có)
5. Chứng nhận VietGap, Halal: dựa vào đánh giá rủi ro của nguồn nguyên liệu và NCC để xem xét yêu cầu chứng nhận'

Mọi chi tiết Quý doanh nghiệp liên hệ: 0354736810 gặp Trà My