Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương Mại Hoàng Nhất Tín  cần đơn vị sản xuất thớt gỗ xà cừ. Quy doanh nghiệp nhu cầu cung cấp vui lòng liên hệ gặp anh Tuấn 0937939436