Giỏ hàng 0 0 item
Cart Subtotal
Giỏ hàng của bạn 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển Công nghiệp tỉnh Bình Dương.

    Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển Công nghiệp thành lập theo Quyết định số 1934/QĐ-UBND, ngày 21/7/2023, chính thức hoạt động vào ngày 01/9/2023. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và phát triển công nghiệp tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế, khuyến công, tiết kiệm năng lượng và tư vấn công nghiệp; tổng hợp các kiến nghị và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất UBND ban hành các chính sách thu hút về đầu tư, thương mại, công nghiệp và dịch vụ; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Bình Dương.

Trong phạm vi các nhiệm vụ được giao, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển Công nghiệp đã chính thức kế thừa và phát triển Sàn Thương mại điện tử Bình Dương tại tên miền https://binhduongtrade.vn. Thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Bình Dương.

 

 

 

Nhiệm vụ cụ thể của STMĐT Bình Dương: 

- Phục vụ và hỗ trợ đối tượng là Doanh nghiệp, các tiểu thương trong địa bàn Tỉnh.

- Phục vụ đối tượng là người tiêu dùng và các đối tác trong và ngoài nước.

- Phục vụ xã hội phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.